BADANIA I ANKIETY

Jednak obsługa klienta, szkolenia i sprzedaż to nie wszystko jeśli chodzi o nasze usługi. Realizujemy również różnego rodzaju telefoniczne akcje wychodzące dotyczące badania opinii danych grup osób, przeprowadzania ankiet oraz akcji informacyjnych. Działanie te wymagają często bardzo indywidualnego podejścia, co sprawia, że tylko odpowiedni zespół konsultantów może w pełni efektywnie realizować część akcji, a są to głównie:

Badania opinii
Badania marketingowe
Badania satysfakcji klientów
Kampanie Mystery Shopping
(tajemniczy klient)
Kampanie informacyjne

Chociaż powyższe akcje wydają się pozornie łatwe w realizacji, często stanowią wyzwanie w kontekście skuteczności dotarcia. Ponadto każda tego rodzaju akcja wychodząca charakteryzuje się odpowiednią, często bardzo charakterystyczną grupą docelową, dla której należy zastosować inny sposób prowadzenia rozmowy celem przekazania stosownej informacji lub uzyskania wiarygodnej opinii. To wszystko jednak gwarantujemy poprzez konsultantów, którzy potrafią osiągnąć bardzo wysoki poziom jakości prowadzonych rozmów oraz kadrę zarządzającą specjalizujących się w realizacji tego typu projektów.

Raportowanie

Całość uzupełniana jest przez rozwiązania IT dostosowane do badań ankietowych oraz badań opinii gwarantujące precyzyjne i co ważne zautomatyzowane raportowanie. Dzięki systemowi raportowania dalsza analiza zebranych informacji jest niezwykle prosta przy jednoczesnym zachowaniu możliwie największej liczby danych, co dla akcji wychodzących takich jak ankiety czy badanie opinii na temat produktu, usługi itp. jest niezwykle istotne.